KRATKI TEČAJ JAHANJA

Program je prilagođen za kandidate bez prethodnog znanja o jahanju i konjima, koji još uvijek nisu sigurni da li se žele baviti ovim oblikom rekreacije ili sporta, ili samo žele probati kako je to jahati. U trajanju od 3 sata polazniku se pokazuje pravilno prilaženje i ophođenje sa konjem, timarenje konja, osedlavanje i rasedlavanje konja, u ovim znanjima sudjeluje i polaznik. Osposobljava ga se za samostalno vođenje konja „na ruku“, pojahivanje i sjahivanje. Kandidat uči držati pravilan stav i ravnotežu na konju. Početni sati jahanja su na lonđi u hodu i kasu.
3 sata kratkog tečaja se iskorištavaju u 2 dolaska, a mogu se koristiti max. 2 kratka tečaja. Nudimo i mogućnost poklon bona kratkog tečaja jahanja.

2014_03_20_5966064_c