REKREATIVNO JAHANJE

Rekreativnim jahanjem se mogu baviti sve osobe koje su svladale osnove jahanja, te u potpunosti vladaju sa konjem u hodu, kasu i galopu. Ako jahač nije iz našeg Kluba, prethodno će se ispitati njegovo znanje.Ovakav način jahanja NE UKLJUČUJE nadzor voditelja jahanja. Nudimo mogućnost plaćanja pojedinačnog sata ili mjesečne članarine.

2014_03_20_5894996_c