TERAPIJSKO JAHANJE

KONJ kao osnovno terapeutsko sredstvo je posebno obučen za rad sa invalidnim osobama. Svaka terapija se prilagođava dijagnozi, trenutnom stanju djeteta i ciljevima koji se žele postići terapijskim jahanjem. U terapiju su uključeni vrhunski stručnjaci fizioterapeuti, defektolog i logopedica. Terapija se odrađuje individualno i nije vremenski ograničena, te se provodi sve do trenutka pozitine učinkovitosti vježbi, što određuju terapeuti. Osim vježbi za povećanje motoričkih pokreta u terapiji se koriste i razna pomagala, te logopedske vježbe. U svakoj terapiji sudjeluju 3 osposobljene osobe za rad sa konjem i sa osobama sa posebnim potrebama.

* OBAVEZNO je jahanje sa sigurnosnom kacigom

2014_03_20_53713070_c